Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalFriday, April 30, 2010

Alles bly dieselfde, maar niks is onomkeerbaar

deur Radio Pretoria,
Tydens die ANC se sogenaamde Vryheidsdagvieringe het dié beweging se president, Jacob Zuma, uit sy pad gegaan om melding te maak van die feit dat sekere apartheidswette steeds sou spook in die huidige samelewing. In die verband het hy veral verwys na die woon-patrone wat steeds geld: swartes wat in hulle eie gebiede woon, ver van die werksplek af. Lees verder...

No comments:

Post a Comment