Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalMonday, July 13, 2009

Allochtone leerling sterk bevoordeeld bij examen

Nederlandse perspektief: PVV
woensdag 08 juli 2009
De PVV Tweede Kamerleden Martin Bosma en Sietse Fritsma voelen het kabinet vandaag aan de tand over het bericht dat autochtone leerlingen worden gediscrimineerd bij de beoordeling van examens in het voortgezet onderwijs. Lees hieronder de Kamervragen die het tweetal gesteld heeft aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vragen van de leden Bosma en Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt over de discriminatie van autochtone leerlingen bij de beoordeling van examens in het voortgezet onderwijs.

1. Bent u bekend met het artikel ‘Allochtone leerling sterk bevoordeeld bij examen’?

2. In hoeverre klopt het dat allochtone vmbo- en havoleerlingen meer fouten mogen maken op het examen Nederlands dan autochtone leerlingen voordat er punten van het totaal worden afgetrokken?

3. Deelt u de mening dat op deze wijze autochtone leerlingen worden gediscrimineerd? Zo neen, waarom niet?

4. Zullen de betreffende examens vernietigd worden als inderdaad blijkt dat autochtone leerlingen zijn gediscrimineerd? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat met het bevoordelen van allochtone leerlingen de kwaliteit van het onderwijs nog verder wordt uitgehold? Zo neen, waarom niet?

6. Op welke wijze denkt u dat deze vorm van discriminatie de gigantische taalachterstanden die bij veel allochtone leerlingen bestaan, worden bestreden?

7. Welke maatregelen gaat u treffen om deze vorm van discriminatie te stoppen en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen?

No comments:

Post a Comment