Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalThursday, May 6, 2010

TLU SA kwaad omdat minister weer ’n vergadering ignoreer

Geskryf deur Administrator - TLU SA

Die Dagbestuur van TLU SA het met ernstige misnoeë kennis geneem dat ’n geskeduleerde afspraak met die Minister van Landbou, me. Tina Joemat-Petterson, nie kan voortgaan nie. TLU SA het bloot toevallig verneem dat sy na die buiteland is sonder om eers op behoorlike wyse kennis te gee dat die afspraak nie kan voortgaan nie.
“Die Dagbestuur het met groot moeite en teen groot koste vanoor die hele land na Pretoria gereis vir die afspraak, en almal was ontnugterd om slegs ure voor die afspraak te moet verneem dat die ontmoeting nie meer sal plaasvind nie,” sê die president van TLU SA, mnr. Ben Marais. “Dit was die tweede afspraak wat so gesneuwel het terwyl daar ernstige sake was wat bespreek moes word. Die feit dat die Minister eerder in die buiteland wil reis as om haar eie boere te woord te staan, begin vir ons al meer ’n aanduiding gee dat die Minister eerder die portefeulje van Buitelandse Sake behoort te beklee as landbou, want ons kry eenvoudig geen oor vir ons probleme en ook ons konstruktiewe voorstelle nie. Dit was juis oor optredes soos hierdie dat TLU SA ’n ope brief aan pres. Zuma geskryf het waarin ons gevra het vir ’n afspraak binne twee weke om dié en ander sake te kan bespreek. Die twee weke is byna verby en ons het nog nie eens ’n ontvangserkenning van die Presidensie gekry nie, en nou herhaal die geskiedenis homself.”

Die Dagbestuur het besluit om pres. Zuma die volle twee weke te gun om op die skrywe te antwoord en ’n afspraak te maak, voordat alternatiewe optrede bekend gemaak gaan word.

No comments:

Post a Comment