Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalThursday, June 11, 2009

Marxisme in opmars in SA

Aankondiging deur JH du Toit:

Ek verwys lesers graag na die volgende skrywes:

Marxisme en 'n Afrikaanse Indentiteit (Geskryf deur Buks van Rensburg op PRAAG)

Blade het lem in vir kampusse (Geskryf deur Pieter du Toit in Beeld)

Die ANC-bloudruk (Geskryf deur Pieter du Toit in Beeld)

Ek sal binnekort, eksklusief hier op Perspektief, hierdie onderwerp bespreek.

No comments:

Post a Comment