Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalMonday, June 29, 2009

85 sharia-rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk

Nederlandse perspektief: Partij voor de Vrijheid
maandag 29 juni 2009
Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over het bestaan van 85 sharia-rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk.

1.)Bent u bekend met de berichten over het bestaan van 85 sharia-rechtbanken in Groot Brittanniƫ (*)? Is dit bericht juist?

2.)Deelt u onze afschuw over het bestaan van 85 sharia-rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk? Deelt u onze mening dat sharia en democratie en vrijheid niet samengaan en dat formele of informele sharia-rechtspraak nooit mag worden geaccepteerd en met kracht moet worden bestreden? Zo neen, waarom niet?

3.)Bent u bereid de Britse regering er met kracht toe te bewegen deze 85 sharia rechtbanken onmiddellijk te sluiten? Welke stappen gaat u hiertoe ondernemen? Zo neen, waarom niet? Zijn er andere EU-landen waar formele of informele sharia-rechtbanken zijn?

4.)Worden er in Nederland eveneens conflicten volgens het sharia-recht beslecht door imams of anderen in of buiten moskeeƫn? Bent u bereid hiernaar een uitvoerig onderzoek te laten verrichten? Zo neen, waarom niet?

5.)Deelt u de mening dat er in Nederland nooit formele of informele sharia-rechtspraak mag komen dan wel voorkomen moet worden dat er in ons land door imams of anderen conflicten worden beslecht op grond van het islamitisch recht? Zo neen, waarom niet?

Bron: Partij voor de Vrijheid

No comments:

Post a Comment