Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalSunday, August 8, 2010

Wat gee die nedia vir mediavryheid om?

deur Dan Roodt,

In die onlangse debat oor mediavryheid in Suid-Afrika en die ANC se moontlik inkorting daarvan, is daar oor een kardinale kwessie geswyg, naamlik die rol van die media self. Beskik die Suid-Afrikaanse media, met hul geskiedenis van politieke en etniese propaganda - veral anti-Afrikaner-propaganda - oor enige morele kapitaal om beswaar teen groter regeringsbeheer oor die tradisionale media te maak? Lees verder...

No comments:

Post a Comment