Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalFriday, June 26, 2009

Geen belastinggeld voor islampropaganda

Nederlandse perspektief: Party vir die Vryheid (PVV)

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat moskeeën in Amsterdam ruim een ton subsidie krijgen voor een charmeoffensief.

1. Is het waar dat tien Marokkaanse moskeeën 112.000 Euro subsidie krijgen van de gemeente Amsterdam om aan hun imago te werken en dat moslimorganisaties tevens een subsidieverzoek hebben ingediend bij de provincie Noord-Holland?*

2. Deelt u de mening dat het, gelet op de in Nederland geldende scheiding tussen kerk en staat, volkomen onacceptabel is dat moskeeën met belastinggeld een charmeoffensief kunnen voeren? Zo neen, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat deze islampropaganda op kosten van de belastingbetaler door middel van subsidies volstrekt misplaatst is? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid te bewerkstelligen dat de subsidieverstrekking door de gemeente Amsterdam onmiddellijk wordt stopgezet en dat de subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland wordt afgewezen, desnoods door deze besluiten ter vernietiging voor te dragen bij de Kroon? Zo neen, waarom niet?

Bron: Party vir die Vryheid

No comments:

Post a Comment