Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalMonday, June 29, 2009

Feiten weerleggen politiekcorrecte mythes

Vlaamse perspektief: Vlaams Belang

Enkele jaren geleden kwam onder meer het Nederlandse Centraal Plan Bureau (CPB) in haar rapport ‘Immigration and the Dutch Economy’ tot de conclusie dat van arbeidsimmigratie op grote schaal geen gunstige gevolgen zijn te verwachten voor de collectieve financiën. Meer zelfs: als de sociaal-economische kenmerken (arbeidsdeelname, gebruik van collectieve voorzieningen zoals gezondheidszorg en sociale zekerheid) van immigranten gemiddeld overeenkomen met de nu al in Nederland aanwezige niet-Westerse immigranten, zou er volgens het CPB sprake zijn van een ongunstige werking op de collectieve financiën.

No comments:

Post a Comment