Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalMonday, April 12, 2010

Oorsaak van algemene tamheid onder die Afrikaner

Deur Gert Buys

Indien 'n afleiding gemaak moet word oor die afgelope dae se gebeure kry ek die indruk dat die regering en veral die Malema-faktor geinisieer word deur elemente naby en in ons eie geledere.

Opmerklilk is dat die Afrikaanse liberale pers vanaf omtrent Augustus 2009 met n intensiewe aanslag op die Regering, swart elite-instanies en organisasies begin het. Ons weet wie in beheer van die algemene lands-adminisrasie is en ook hoe hulle sodanige posisies bekom het. Waarom die permanente druk op die swartes deur die liberale-pers as dit oor en oor bewys is dat hulle nie die posisie as regeerders/bestuurdes volgens ons waardesisteem waardig is en ooit sal kan wees nie. Volgens Afrika-standaarde en persepsies voer hulle die Afrika-bestuurstyl van die land effektief uit en is dit die imperialistiese persepsie wat hulle permanent in n staat van onderprestering plaas. Hierdie “druk” stimuleer telkemale die ingebore haat teenoor die “wit indringer” en die gevolge beleef ons tans daagliks.

Telkens wanneer hierdie veltog van beskuldigings geloods word neem die bloedige aanvalle in velheid toe en iemand se wellus word bevredig in hierdie orgie van bloedvloeiing waarin ons, ons tans bevind. Die swartman is irrelevant in bg. want meestal tree hulle op die ingewing van die oomblik op en dan doen hul soos wat ons tans belewe. Die opdrag is nie “direk” om te gaan moor nie, want die aanstigters weet uit verskeie antropologiese-navorsingswerke dat optredes deur die swartman soos tans die geval in die NSA nie vreemd in hulle aard is nie. Maak hulle kwaad en moord word dan instinktief deel van hul vergeldingsaksies.

Wie trek voordeel uit hierdie gruwelike tydperk waarin die Afrikaner hom tans bevind. Die swartes weet hulle sal soos die res van Afrika ten gronde gaan sonder die witman se bystand maar die “dag vir dag” uitwys van hul foute maak hulle stiksienig en nou moet iemand betaal vir hierdie daaglikse gekerm in hul ore. Tans tree hulle nie teen die Malema-euforie op nie. Die ANC het Malema ook nie geskep nie maar die blanke liberale pers het hom die held onder die swartes gemaak. Bowenal sal die ANC ook nie teen hom optree nie, want hulle glo dat hy tradisioneel voorvadergeestelik ge-inspireer is. (Soos aan my verduidelik deur 'n bejaarde swartman.) Ons etniese uitwissing pas die swartes baie goed maar dit is beslis nie hulle breinkind nie.

Wie word oor die eeue deur soortgelyke perverse bloedvergietende-orgies bevredig?.

Niemand anders as die WIT LIBERALE ELEMENT nie.

Die aanstigters tot hierdie feitlik onomkeerbare situasie het nog nie naastenby bevrediging ontvang in hulle voortslepende dors na Boerebloed nie. Hou gerus dop. Hulle kom met 'n volgende aanslag. Saterdag 10 April se Saterday Star bewys dit weer. Die vonk wat die vorige dag tydens Mnr Terreblanche se begrafnis ,die groot fees van “bloedvloeiing”moes aktiveer, het nie gerealiseer nie. Netso ook nie die Malema-dilemma wat baie noukerig deur hulle uitgedink en bestuur is in vernaam die Afrikaanse dagblaaie nie.

Ons Afrikaners moet leer om hierdie liberale-politieke mantelswaaiers se modus-operandi te identifiseer. Ons moet na dese 'n gevoel van bewuswording aanleer want hierdie elemente tree soos verkleurmannetjies op. Hulle vermoee om te infiltreer, te demoraliseer en te verdeel is uiters effektief en sodoende kan hulle bly teer op ons vergote bloed. Intellektueel en met vernuf moet ons hierdie element se handelinge noukeurig bestudeer om die speelveld gelyk te maak. Hulle identifiseer soms moeilik maar aan die vrot vrugte wat hul dra kan ons hul herken.

No comments:

Post a Comment