Alternatiewe Nuusportaal / Alternative News PortalTuesday, September 1, 2009

Roodt stel voor dat 'Engelse skole afgebrand word'

Dr. Dan Roodt, skrywer en direkteur van die Pro-Afrikaanse Aksiegroep (PRAAG) het vandag in 'n skrywe op www.praag.co.za en tydens 'n onderhoud met Radio Pretoria "'n meer aggressiewe benadering" tot die taalstryd bepleit en voorgestel dat daar selfs gekyk moet word "om 'n paar Engelse skole af te brand".
Roodt het gesê: "Tot dusver is al die vertoë deur Afrikaanse organisasies vir 'n billiker taalbedeling geïgnoreer en het die Engelse stoomroller maar net voortgerol. In geen ander land ter wêreld waar meer as een taal gepraat word, hetsy België, hetsy Kanada of watter ander land ook al, sal 'n situasie waar een taal die res oorheers soos in Suid-Afrika, geduld word nie. Lees meer...

No comments:

Post a Comment